Sytalaust i Corona-tid?

Verda er i unntakstilstand, og vår stille krok får også kjenne på kva det vil seie å vere ein del av verdssamfunnet. Små lokale bedrifter mister store deler av livsgrunnlaget, og mange føler usikkerheit og ekstra utfordringar i desse dagar. Slik er det også for Sytalaust. Tidleg i 2020 låg alt til rette for nye, spennande prosjekt og samarbeid, og framtida var lys og triveleg. Men 12.mars gjekk Erna på […]