KUNDEPROSJEKT

ULSTEIN SOKNERÅD

Ulstein Sokneråd har i fleire år jobba for å få til NY KYRKJE på prioriteringslista til Ulstein kommune, utan å lykkast.

Dei ønska å sette inn «støtet» fram mot kommunestyremøtet i juni 2020, og søkte hjelp av SYTALAUST til både utarbeiding av marknadsplan, struktur av innhald, skape gode argument, samt utforme ei «innsals» kampanje i sosiale media. Eit ærefullt oppdrag, som eg undervegs var usikker på om var tilfredsstillande nok. Men med slike tilbakemeldingar er det godt å kjenne at jobben er vel utført.

Sjå litt av jobben her: https://www.ulsteinnyekyrkje.no/difor-treng-vi-ei-ny-kyrkje/

Det du har bidratt med, Ellen, var heilt vesentleg for å få fleire politikarar og innbyggarar til å forstå at vi treng ei ny kyrkje. Faktumet er akseptert og tatt med inn i planlegginga for Ulstein kommune.
Dine tankar utanfrå og ditt struktureringshjelp var vore til stor nytte!
Christfried Kaul, kyrkjeverje Ulstein Kyrkje

Herlighet vi klarte det!!! Ny kyrkje er skreve inn i håpets 10 årsplan- mykje jobb enno – men no er det vertfall realisme rundt. Amazing jobb med kampanjen! Du er gull! Trur dei andre også ser verdien av å få hjelp til å kommuniserer ut. Takk at du lytta deg så fint inn- og håper vi får til meir Sytalaust samarbeid! Stå på – heia heia 🙂
Margit Lovise Holte, prest Ulstein Kyrkje


https://www.facebook.com/ulsteinkyrkje/videos/249554889723226/