EGMONT

Eg er kjempestolt av å få samarbeide med Noregs største mediehus. Ein unik relasjon til min tidlegare arbeidsgjevar, ga meg dette oppdraget.

Det er sytalaust for Egmont å nytte SYTALAUST si kompetanse og erfaring innan annonsesal og prosjektleiing.

https://www.egmontpublishing.no/