OM

Litt om sytalaust…

Tenk at eg gjorde det – starta for meg sjølv!

Eg har alltid drøymt om å drive mitt eige. Så etter mange foreldrepermisjonar og uendeleg med kreative trilleturar, hoppa eg i det. Draum kom til røyndom.

SYTALAUST vart etablert hausten 2015. Sidan då har målet heile tida vore det same – å gjere det så enkelt og sytalaust som mogleg for kunden.

Det er sytalaust for bedrifter å bruke SYTALAUST si kompetanse innan sal, kommunikasjon, tekst og prosjekt.

Fleksibelt og enkelt! Rett og slett sytalaust!
Ta kontakt, så finn vi den beste løysninga for di bedrift:
https://www.sytalaust.com/kontakt/

Smil Ellen

SYTALAUST med Ellen Skodjevåg Bø
ellen@sytalaust.com – tlf: 402 402 26

https://www.proff.no/selskap/sytalaust-as/ulsteinvik/bedriftsr%C3%A5dgivning/IF56IVG043Z/